Zwroty i Reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient ma prawo – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji i przesłania oświadczenia korespondencyjnie na adres GMG Meble Biurowe i Metalowe Karwno 6B, 77-116 Czarna Dąbrówka lub pocztą elektroniczną na adres biuro@gmgslupsk.pl.
 3. W związku z odstąpieniem od umowy na adres firmy: GMG Meble Biurowe i Metalowe Karwno 6B, 77-116 Czarna Dąbrówka na własny koszt należy odesłać zakupiony produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem i dołączonym oryginałem bądź kopią dowodu zakupu (faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania i nie może być uszkodzony.
 4. Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy towarów w przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego.

GWARANCJA – WARUNKI REKLAMACJI

 1. Firma GMG Meble Biurowe i Metalowe oświadcza, że wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego Gwarantem).
 2. Na wszystkie produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
 3. Kupujący może składać reklamację dotyczącą zawartej Umowy pod adresem biuro@gmgslupsk.pl lub w formie pisemnej na adres GMG Meble Biurowe i Metalowe Karwno 6B, 77-116 Czarna Dąbrówka.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, a odpowiedź na reklamację zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy lub sprzedawca dokona zwrotu gotówki na wskazane konto.
 6. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są przesyłką kurierską.
Shopping Cart